Frokostmøte 22.11.2017 kl 8 om Juletorg på Brua

Gausdal Næringsforum inviterer til frokostmøte om Juletorg på Brua. Vi ønsker å drøfte med handelsdrivende på Segalstad Bru hvordan arrangementet best kan gjennomføres.

Vi forsøker på nytt å få til en trivelig Juletorg på Brua. Vi har flyttet dagen til 16. desember for å unngå konflinkt med Maihaugen og Aulestad sine arrangement. For å få til et best mulig arrangement ønsker vi å drøfte konseptet med butikkene på Brua.

Frokostmøtet er:

  • Onsdag 22. november
  • Kl 8.00-8.55 (servering av frokost fra kl 07.45)
  • I kommunestyresalen i Gausdal rådhus
  • Åpent for alle

Vi har ambisjoner om å fylle opp hele parkeringsplassen foran Annes Klær / drosja. Her skal vi bygge opp et trivelig juletorg med bla bålpanne, halmbunter, boder etc. Lag og foreninger inviteres til å benytte seg av markedsbodene GRATIS denne dagen.


Vi har allerede forespurt enkelte aktører og har vi fått positive tilbakemeldinger. Flere blir forespurt om å bli med for å skape både god stemning og trafikk.

logo white
Postboks 40
2649 Østre Gausdal
Leder ole-vol@online.no
Sekretær dhv@vekst.lillehammer.no
fb logo

 

 

Gausdal Næringsforum © 2017 | igt.no Webio.no