Bonden i det grønne skiftet

Bonden i det grønne skiftet er en møteserie for deg som ønsker mer kunnskap om klimatiltak i landbruket. Det arrangeres av Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen og arrangementene er gratis. Du velger selv om du vil melde deg på ett eller flere møter. Det blir enkel servering. Her er kursrekken som tilbys:
 
 • 2. september Kl. 19:00-21:30, Nermo hotell, Øyer. Inspirasjonskveld om fornybare energikilder i landbruket. Frist for påmelding er 28. august.
 • Teams (nettmøte), 2. september Kl. 19:00-21:30.
 • 23. september Kl. 19:00 - 21:30, Gausdal kultursal. Bruk av gjødsel. Frist: 18. september.
 • Teams (nettmøte), 23. september Kl. 19:00 - 21:30.
 • 15. oktober Kl. 19.00-21.30, Vegmuseet, Lillehammer. Solenergi. Frist: 9. oktober.
 • Teams (nettmøte), 15. oktober Kl. 19.00-21.30.
 • 28. oktober Kl. 19:00 - 21:30, Havrebua, Tretten. Klimavennlig foring og avl. Frist: 23. oktober.
 • Teams (nettmøte), 28. oktober Kl. 19:00 - 21:30, Havrebua.
 • 9. november Kl. 10:00 - 14:00, Gausdal kultursal. Fjøs i tre. Frist: 5. november.
 • Teams (nettmøte), 9. november Kl. 10:00 - 14:00.
 • 23. november Kl. 10:00-14:00. Skogen som klimavennlig ressurs. 19. november.
 • Teams (nettmøte), 23. november Kl. 10:00-14:00.
 • 10. desember Kl. 19:00 - 21:30, Vegmuseet, Lillehammer. Politisk debatt - landbruk og klima. 7. desember.
 • Teams (nettmøte), 10. desember Kl. 19:00 - 21:30.

For spørsmål om kursrekken ta kontakt med Landbrukskontoret i Lillehammerregionen. 

logo white
c/o Gausdal kommune
2649 Østre Gausdal
fb logo

 

 

Gausdal Næringsforum © 2020 | igt.no Webio.no