Støtteordningen «Grønn fremtid»

Hei alle næringsdrivende.

 

Her er informasjon om støtteordningen «Grønn fremtid», som fylkestinget i Oppland opprettet i 2017. Det er en støtteordning som Innlandet fylkeskommune nå forvalter, men som bare gjelder bedrifter lokalisert i tidligere Oppland fylke. 

 

Formålet med ordningen er å stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekt og ideer. Både eksisterende bedrifter og privatpersoner som vil utvikle en idé kan søke om finansiering. Les mer om ordningen her. Søknader skal sendes via regionalforvaltning.no, se informasjon i søkeportalen her.

 

Søknadsfristen for neste utlysing av støtteordningen «Grønn fremtid» er 15. oktober. Det blir ikke flere utlysinger i år, men vi regner med at det blir minst en utlysing til i 2021.

 

Hilsen Gausdal Næringsforum

logo white
c/o Gausdal kommune
2649 Østre Gausdal
fb logo

 

 

Gausdal Næringsforum © 2020 | igt.no Webio.no